Privacy beleid

Op 25 mei 2018 wordt de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Die vereist dat we een “privacy beleid” ten aanzien van de door ons beheerde persoonsgegevens moeten hebben. Hoe dat beleid eruit ziet, leest u door te klikken op PRIVACY BELEID