Kinderen

Dance Academy Woerden deelt de kinderen in bij een leeftijd passende groep. Zo gaan ze om met hun leeftijdsgenoten en krijgen zij in de lessen de dansen aangeleerd die passen bij het eigen niveau. 

De leiding beoordeelt aan welke groepen zij nieuwe kinderen toevoegen, en houdt daarbij rekening met ervaring en talenten van elk individu. Aan het eind van het seizoen bepaalt de leiding op basis van leeftijd welke kinderen kunnen doorstromen naar oudere groepen. Tijdens het seizoen doorschuiven is NIET mogelijk.

De leden bij Dance Academy Woerden dansen in groepen die zijn ingedeeld op basis van basisschoolgroepen:
 
  • Groep 3-4
  • Groep 5-6
  • Groep 7-8

De les
De lessen kennen verschillende dansstijlen met invloeden uit het klassieke ballet, moderne dans, streetdance, showballet en jazzdance. Dance bij de Dance Academy is het beste te vergelijken met de dansen die je ziet in de videoclips op tv.

Globaal bestaat elke les uit drie stappen:
  1. Een warming-up in de vorm van een dans op de plek, door de zaal of in een spelvorm.
  2. Oefeningen met aandacht voor conditie, een goede houding, balans, danstechnieken, lenigheid en kracht.
  3. Aanleren van een dans.

De les sluiten we eventueel af met een cooling down of een dansspelletje bij de jongste groepen. Ook werken we bij de jongste met dansexpressie-oefeningen.

Plezier
Alle kinderen dansen en bewegen op hun eigen niveau. Niet alleen de kinderen in de selectiegroepen, ook de kinderen in de recreatiegroepen begeleiden en beoordelen wij individueel. Voor alle groepen geldt dat het plezier in dansen centraal staat.